Hoşgeldiniz  
ads

Uzm. Dr. Menteş, “Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği iptal edilsin!”

admin | 30 Haziran 2022 | Alt Manşet, Genel, Gündem, Manşet, Son Dakika, Sürmanşet, Tüm Manşetler, Yerel Haberler A- A+

AİLE HEKİMLERİ 2 GÜN İŞ BIRAKTI

2 gün iş bırakan Aile Hekimleri Adana Sağlık İl Müdürlüğü önünde toplanarak ‘Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin Aile Sağlığı Merkezi (ASM) sağlık çalışanları üzerinde yarattığı baskı ve sözleşme fesihlerine ‘dur’ demek için basın açıklaması yaptı.

KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ ÖNCELENSİN

TTB 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, hekim ve sağlık çalışanlarının da hazır bulunduğu açıklamada “Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği” olarak adlandırılan sözleşme yönetmeliği gerekçe gösterilerek aile hekimlerine uygulanan haksız, hukuksuz sözleşme fesihlerini ve bu yönetmelikle kurulmaya çalışılan baskıcı yönetimi kabul etmediklerini ifade eden Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş, yaptığı konuşmada “Bu yönetmelik ile ASM sağlık çalışanlarına karşı baskı ve tehdit aracı olarak kullanılmaktadır. Bir yıldır sözleşmenin iptali yönündeki taleplerimiz Sağlık Bakanlığı tarafından görmezden gelinmektedir. Bir bütün olarak hekimler ve sağlık emekçilerinin sorunları artık katlanılamaz noktadadır. Ekonomik, özlük haklarımızdaki kayıplar, güvensiz ortamlarda çalışma ve sağlıkta şiddetin geldiği nokta ortada iken bir de bu tür ceza yasaları bizleri artık mesleğimizi yapamaz duruma getirmiştir.”

UZUN SÜRELİ İŞ BIRAKMA KAPIDA

Başkan Uzm. Dr. Menteş, “Toplumun sağlık hakkını korumak amacıyla birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinin kâr amacıyla değil, toplum yararına sunulması ve ekip anlayışıyla çalışanların haklarını kazanması için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Bu güne kadar yaptığımız eylemler karşısındaki Sağlık Bakanlığı ve iktidarın kayıtsızlığı maalesef bizleri başka eylemliliklere itmektedir. Anlaşılmaktadır ki artık uzun süreli veya süresiz iş bırakmalara hazır olmalıyız. Bizleri bu eylemleri yapmak zorunda bırakmayın ve bir an önce TTB ve sağlık örgütleri ile birlikte görüşerek uygun yasaları çıkarın.” diye konuştu.

SES, “BU YASA CEZA SOPASI MI?”

‘Aile Hekimliği Ceza yönetmeliği’nin birinci yılınını geride bıraktıklarını söyleyen  SES Eş Başkanı Dr. M. Enis Akyüz, “Sağlık Bakanlığı’ndan, hükümetten sahanın sorunlarına çözüm olacak bir düzenleme beklerken bunun yerine ceza sopası ile susturulmaya çalışıldığımız değişikliğin etkilerini yavaş yavaş görmeye başladık. Çalışma hayatının her alanında iş güvencesizliğini hakim kılan AKP, birinci basamağı da bu anlayışla inşa etmeye devam ediyor. Keyfiyete kalmış sözleşmeler, geniş tanımlı ceza maddeleri ile fesih tehdidi, her geçen gün artan iş yüküne rağmen açıklama yapana ceza tehdidi iş güvencesini ortadan kaldırıyor. Yönetmelik değişikliği ile aile hekimliği çalışanlarının statüsü, il sağlık müdürlüklerine bağlı işçi noktasına getirilmiş, kölelik sistemine taşınmıştır. Yeni yönetmelik ile sözleşme yenilme ve fesih yetkisi İl Sağlık Müdürlüklerine verilmiş olup zaten iller arasında var olan uygulama farklılıkları kişilerin insafına bırakılmıştır. Açığa alma, sözleşme yenilememe gibi olağanüstü yetkiler, tüm hukuk kuralları çiğnenerek verilmiştir.”

BİRİNCİ BASAMAK, ÜLKENİN SAĞLIK HİZMETLERİNİN TEMEL TAŞIDIR

Dr. Enis Akyüz, “Entegrede çalışanlara “mazereti olsa dahi, işe gelmezse sözleşmesi feshedilir” gibi hukuka aykırı bir maddeden tutun da açıklama yapana ceza korkutması dahil bir çok ceza maddesi olan bu yönetmelik çıktığı andan itibaren yanlış olduğunu ortaya koyduk, hâlâ da söylüyoruz. Birinci basamak, ülkenin sağlık hizmetlerinin temel taşıdır. Koruyucu sağlık sistemi kurulmazsa, ülkemizde örneğini gördüğümüz gibi, sağlık hizmeti altından kalkamayacağı bir yükün altına girer. Birinci basamakta halkın temel sağlık ihtiyaçları karşılanırken, daha da önemlisi olan hastalık çıkmadan önleme amaçlı sağlık hizmeti kurulmalıdır. Bunun için ekip anlayışı içerisinde çalışacak olan, yeterli sayıda, kadrolu, iş güvenceli ve insani şartlarda çalışan sağlık emekçileri gereklidir. Bir hekim ve bir ebe/hemşire’ye “ne hâliniz varsa görün” denilerek değil, kamunun sorumluluğunda, hemşire ve ebe sayısı artırılmış, işleri sadece poliklinik yapmak olmayan hekimler ile donatılmış, sağlık memurları ile güçlendirilmiş bir ekip kurularak, bölge tabanlı nüfus ile, vatandaşa da sağlıkları ile ilgili sorumluluk verilerek kurulacak bir sisteme ihtiyacımız vardır.”

TALEPLERİMİZ;

1.Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerin toplum yönelimli ve bölge tabanlı sunulmalıdır.

2.Koruyucu sağlık hizmetlerin tüm giderleri kamudan karşılanmalıdır. ASM’lerin tümü uygun standartlarda ve donanımda kamu binası olarak yapılmalıdır. Ticarethane benzeri uygulamadan vazgeçilmelidir.

3.Mobil hizmetler için kamu tarafından, uygun mekân temin edilmeli, kamu tarafından araç tahsisi yapılmalıdır.

4.Yaz-boz tahtasına dönüşmüş olan mevzuat sağlık emekçilerin örgütlerinin katılımıyla yeniden düzenlenmeli, Sağlık emekçilerinin karar mekanizmalarına katılımı sağlanmalıdır.

5.Emekçilerin kadrolu, iş güvenceli istihdamı sağlanmalı, kamu dışı emekçiler kadroya alınmalıdır.

6.Birinci basamak ekibi genişletilmeli, bölge ve nüfusun özelliklerine göre belirlenen sayıda sağlık emekçisi istihdam edilmelidir.

7.Nüfus ve performansa dayalı ücretlendirme yerine emekliliğe yansıyacak temel ücret uygulaması hayata geçirilmelidir.

8.Birinci basamak sağlık emekçilerin taleplerine yönelik toplu sözleşme hazırlanmalı, tüm sağlık ve sosyal hizmet alanı için yapılan toplu iş sözleşmesinde birinci basamağa özgün yer verilmelidir.

9.Denetim ve izlemelerin birincil amacı hizmet içi eğitim hedefi ve sistemin işlemeyen yönlerini tespit ve çözüm odaklı olmalıdır.

10.Birinci basamak gerektirdiği tüm hizmetleri sunabilecek genişlikte bir ekipten oluşmalı; tüm sağlık emekçileri kadrolu (4a) istihdam edilmeli ve ücretlendirmesi de emekliliğe yansıyacak temel ücretle olmalıdır. Çalışma koşulları ve ücretler toplu sözleşme ile belirlenmelidir.”

Kesk Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mehmet Çelik’in katıldığı açıklamada TTB 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, Genel Sağlık İş’ten Hatice Erdoğan, Adana HED’den Dr. Esin Dinçel’de yönetmeliği kabul etmediklerini belirten birer konuşma yaptı.

485 Kez Görüntülendi.
Etiketler:
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

EN SON HABERLER

© 2017 Gerçek Adana Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.